Varování #98 - Terminus Craft

Varování #98
Vypršelo

Hráč(ka)
Udělil(a)
Důvodporušení pravidla č.1[Polehčující okolnost: obrana zájmů serveru]
Datumleden 03, 2020, 15:38
Vypršeloleden 10, 2020, 15:38 (Vypršelo)
Platí pro Servery*
Uděleno na ServeruSkyBlock